UREAstabil etiketė

                                               

 

ES TRĄŠOS, Karbamidas,   N (46,0) su ureazės inhibitoriumi NBPT (N-(n-butil)-tiofosforo rūgšties triamidu, ELINCS Nr. 435–740–7

min.     46,0 % (v/v) N amidinis tirpusis amidinis azotas

 

Išskirtinės   naudojimo instrukcijos: Nėra.

 

Pakuotė: 50    kg PE maišuose, big-bag 500 kg, big-bag 1000 kg

 

Gamintojas:   AGRA   GROUP a.s., Tovàrní g. 9, 387 15 Střelské Hoštice, Čekijos Respublika

 

Sandėliavimo sąlygos:

Sandėliuojama vaikams nepasiekiamoje vietoje (S2), atskirai nuo maisto produktų (S13). Sandėliuojamos originaliose pakuotėse, kai temperatūra yra iki +35°C. Ilgai laikant aukštesnėje nei + 35°C temperatūroje ir drėgnoje aplinkoje mažėja karbamido inhibitoriaus veiksmingumas. Jeigu trąšos yra laikomos ilgiau nei 18 mėnesių, jas naudoti galima, tačiau dėl žemesnio karbamido inhibitoriaus veiksmingumu, veikia panašiai kaip tręšiant karbamidu.

Realizacijos terminas: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, kai yra laikomasi sandėliavimo reikalavimų.

 

Normos ir naudojimo būdas:

UREAstabil yra karbamidas, papildytas karbamido inhibitoriumi NBPT, kuris stabilizuoja azotą, lėtina jo irimą ir sumažina azoto nuostolius dėl amoniako garavimo iš dirvožemio.

Tręšiant dirvožemio paviršių pagrindinio tręšimo metu rekomenduojama trąšas į žemę įterpti naudojant žemės dirbimą. UREAstabil yra tinkama trąša įterpimui į dirvožemį, sėjant žemės ūkio pasėlius. Papildomo tręšimo metu pavasarį žiemkenčių vegetacijos periodo pradžioje į dirvožemį su žema absorbcija įterpti ne daugiau kaip 200 kg UREAstabil vienam hektarui. Pavasarinės vegetacijos pradžioje trąšų UREAstabil nenaudoti stipriai pažeistų žiemos periodu rapsų tręšimui. Trąšos UREAstabil yra tinkamos ruošimui tirpalų, skirtų tręšimui per lapus.

 

Rekomenduojama norma kg/ha:

Grūdiniams                                                                                                                                                       150 – 400

Rapsams                                                                                                                                                            300 – 450

Bulvėms, cukriniams runkeliams, kukurūzams                                                                                      200 – 400

Pievoms                                                                                                                                                             150 – 450

 

Nurodyti kiekiai parodo orientacinį azoto poreikį. Konkretiems augalams reikia normas patikslinti, paruošti jas pagal galiojančius normatyvus, atsižvelgiant į augalo rūšį ir tręšimą mėšlu bei dirvožemio tyrimus (pavyzdžiui, dirvožemio ir augalų tyrimus)

 

Cheminės ir fizinės savybės:

 

Savybės Dydžiai
viso azoto, kaip N    % 46,0
karbamido NBPT urezės hibitorius % min. 0,05
biureto % maks. 1,2
dalelės nuo 0,5 mm iki 3,15 mm % min. 90,0
dalelės iki 0,5 mm % maks. 3,0

   xNBPT = N-(n-butyl)-tiofosforo rūgšties triamidas

 

Rizikos elementų sudėtis trąšose neviršija limito nustatyto nutarimu Nr.474/2000 Rink.

(Cd<1,0 mg/kg, Pb<10 mg/kg, Hg<1,0 mg/kg,  As <10 mg/kg, Cr <50 mg/kg)

 

Saugos ir sveikatos apsaugos taisyklės darbo metu:

Saugoti nuo vaikų (S2). Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti (S20/21).

Neįkvėpti dulkių (S22). Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją (S26).

Gaminys pateiktas apyvartai pagal 2003-10-13 Reglamentą (EB) Nr.2003/2003 Dėl trąšų ir vėlesnius pakeitimus. Trąšų tipas pagal Reglamento Priedą I: Azoto trąšos pagal A.1.9 su ureazės inhibitoriais pagal F.2. skyrių.

 

AGRA servisas: www.agroprimum.lt, telefonas: +370 662 227 88, (www.agra.cz)

Importuotojas: UAB „AGROPRIMUM“, Verslo g. 17, Kumpių km., Kauno r., Lietuva

 

 

NAUJIENA!

HUMUS ACTIVE - UNIVERSALUS ŽEMĖS GERINTOJAS
20 L = 10 T MĖŠLO


Visa informacija: +370 620 82220,   +370 620 55885, 
+370 671 49670, +370 687 11813, +370 671 48180,
+370 615 80787