UAB „Agroprimum“ ir Aleksandro Stulginskio universitetas sėkmingai įgyvendino bendrą ES paramos projektą

2015 m. vasario 28 d. UAB „Agroprimum“, bendradarbiaudama su Aleksandro Stulginskio universitetu, įgyvendino projektą „Bioaktyvatorių panaudojimas augalininkystėje ir jų efektyvumo įvertinimas vidurio Lietuvos agroklimatinėse sąlygose“.

Daugiau informacijos rasite nuorodoje: UAB_Agroprimum_info sklaida