UAB „Agroprimum“ ir Aleksandro Stulginskio universitetas sėkmingai įgyvendino bendrą ES paramos projektą

2015 m. vasario 28 d. UAB „Agroprimum“, bendradarbiaudama su Aleksandro Stulginskio universitetu, įgyvendino projektą „Bioaktyvatorių panaudojimas augalininkystėje ir jų efektyvumo įvertinimas vidurio Lietuvos agroklimatinėse sąlygose“.

Daugiau informacijos rasite nuorodoje: UAB_Agroprimum_info sklaida

NAUJIENA!

HUMUS ACTIVE - UNIVERSALUS ŽEMĖS GERINTOJAS
20 L = 10 T MĖŠLO


Visa informacija: +370 620 82220,   +370 620 55885, 
+370 671 49670, +370 687 11813, +370 671 48180,
+370 615 80787