MAGNIS 140

 

ES TRĄŠOS, Magnio nitratas, tirpalas N (Mg), 7 (10)

 7,0 % (v/v) N vandenyje tirpstantis nitratinis azotas   98 g/l
10,0 % (v/v) MgO vandenyje tirpstantis magnio oksidas 140 g/l

 

Išskirtinės naudojimo instrukcijos: Tręšiant naudingos medžiagos nepatenka per šaknis; tręšti purškiant ant augalo lapų.

 

Pakuotė: 28 kg, 700 kg, 1400 kg (t.y. 20 litrų, 500 litrų, 1000 litrų)

 

Gamintojas: AGRA GROUP a.s., Tovàrní g. 9, 387 15 Střelské Hoštice, Čekijos Respublika

 

Sandėliavimo sąlygos:

Sandėliuojama originaliose pakuotėse, uždengtose patalpose, kai temperatūra yra nuo -5 °C iki +30°C. Sandėliuojama vaikams nepasiekiamoje vietoje (S2), atskirai nuo maisto produktų (S13).

Didžiausias sandėliavimo sluoksnių kiekis: 21 dm³ kanistrai: 3 sluoksniai; 1 m³ konteineriai: 2 sluoksniai.

Realizacijos terminas: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, kai yra laikomasi sandėliavimo reikalavimų.

Naudojimo būdas ir normos:

Norma hektarui: 2,8 – 14 kg/ha (t.y. 2 – 10 litrų/ha)

Purškimo metu laikomės šių nuostatų:

  1. Neviršijame rekomenduojamos maistinio 4% tirpalo koncentracijos.
  2. Nepurškiame, kai šviečia kaitri saulė ir yra aukšta temperatūra; geriausia tręšti anksti ryte (kai nukrenta rasa) arba vėlai vakare; purškimas lyjant lietui arba prieš lietų nėra veiksmingas.
  3. Paruoštą tirpalą purškimui reikia nuolatos maišyti ir purkšti neatidėliojant iki visiško jo išnaudojimo.

 

Trąšos MAGNIS 140, tręšiamos per augalų lapus, yra skirtos bendram tręšimui su trąšomis, tręšiamomis per augalų lapus iš CAMPOFORT® ir FORTESTIM® asortimento. Tręšiama, kai augaluose išryškėja didelis magnio (Mg) trūkumas.

 

 

Trąšų MAGNIS 140 maišymosi su trąšomis CAMPOFORT® ir FORTESTIM®, tręšiamomis per augalų lapus, lentelė:

Trąšų, tręšiamų per lapus, rūšis

Tarpusavio maišymasis

Trąšų, tręšiamų per lapus, rūšis

Tarpusavio maišymasis

RETAFOS

NE

CAMPOFORT® Garant K

TAIP

CAMPOFORT® Fosfamid

NE

CAMPOFORT® Garant Ca

TAIP

FORTESTIM® – alfa

TAIP

CAMPOFORT® Special B

TAIP

FORTESTIM® – beta

TAIP

CAMPOFORT® Special Mn

TAIP

FORTESTIM® – gama

NE

CAMPOFORT® Special Zn

TAIP

FORTESTIM® – delta

TAIP

CAMPOFORT® Special Fe

TAIP

CAMPOFORT® Plus

TAIP

CAMPOFORT® Ultra Ca

TAIP

CAMPOFORT® Forte

NE

CAMPOFORT® Ultra B

TAIP

CAMPOFORT® Garant P

NE

CAMPOFORT® Ultra Fe

TAIP

Atliekant purškimą kitomis trąšomis ir augalų apsaugos preparatais, visada rekomenduojame atlikti  trąšu maišymosi testą. Trąšas MAGNIS 140 įdedame kaip paskutinę sudedamąją dalį.

 

Trąšose esančių rizikos elementų turinys neviršija direktyvos Nr. 474/ 2000 Sb. nustatytų limitinių normų (Cd ˂ 1 mg/kg • Pb ˂ 10 mg/kg • Hg ˂ 1 mg/kg • As ˂ 10 mg/kg • Cr ˂ 50 mg/kg).

 

Gairės dėl darbuotojų saugos ir sveikatos darbe:

Būtina laikytis asmeninės higienos reikalavimų. Po darbo ir prieš valgį būtina su muilu nusiplauti rankų odos paviršių. Dirbant su trąšomis draudžiama gerti, valgyti ir rūkyti. Naudokite tinkamas apsaugines pirštines ir apsauginius akinius arba apsauginį veido skydą (S37/ S39).

 

 

Pirma pagalba:

Patekus į akis: tuojau pat akis praskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją (S26).

Nurijus: Burną reikia išskalauti vandeniu (tik tuo atveju, kai nukentėjusysis yra visiškai sąmoningas); niekada nebandykite iššaukti vėmimo. Jei nukentėjusysis pradeda vemti pats, saugokite, kad  jis neįkvėptų skrandžio turinio. Nukentėjusiajam vemiant užtikrinkite, kad jo galva būtų žemiau nei kūnas. Būtinai kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos paviršiaus: Nusivilkite drabužius, ant kurių pateko chemikalų. Nukentėjusias vietas nuplaukite dideliu šalto vandens kiekiu, po to be didelio mechaninio trynimo tas vietas nuplaukite šiltu vandeniu ir muilu. Patepkite rankas tinkamu regeneruojamu kremu.

 

AGRA servisas: www.agroprimum.lt, telefonas: +370 662 227 88, (www.agra.cz)

Importuotojas: UAB „AGROPRIMUM“, Verslo g. 17, Kumpių km., Kauno r., Lietuva

 

Trąšų likučių ir trąšų pakuočių likvidavimas:

Trąšų likutį ir vandenį, kuris liko po skalavimo, panaudoti purškiamojo trąšų tirpalo paruošimui.

 

Gaminys yra įvestas į rinką, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2003/ 2003, 2003 m. spalio 13 d. dėl trąšų ir vėlesniais pataisymų reikalavimais. Gaminys atitinką tipą, nurodytą Reglamento Priedo 1, C 1.4. skyriuje.