FORTESTIM®- gama

                                          

ES TRĄŠOS

Skystos kompleksinės trąšos augalams maitinti per lapus NPK trąšos 12 – 6 – 6

12,0 % (v/v) N amidinis Vandenyje tirpstantis amidinis azotas 141 g/l
  6,0 % (v/v) P2O5 Vandenyje tirpstantis fosforo oksidas   70 g/l
  6,0 % (v/v) K2O Vandenyje tirpstanti kalio oksidas   70 g/l

 

Išskirtinės naudojimo instrukcijos: Tręšiant naudingos medžiagos nepatenka per šaknis; tręšti purškiant ant augalo lapų. Naudoti tik esant realiai būtinybei, neviršyti rekomenduojamos normos.

 

Pakuotė: 24,8 kg, 743 kg, 1156 kg (t.y. 21 litrai, 630 litrai, 980 litrai)

 

Gamintojas: AGRA GROUP a.s., Tovàrní g. 9, 387 15 Střelské Hoštice, Čekijos Respublika

 

Sandėliavimo sąlygos:

Sandėliuojamos originaliose pakuotėse, uždengtose patalpose, kai temperatūra yra nuo -25 °C iki +30°C. Sandėliuojama vaikams nepasiekiamoje vietoje (S2), atskirai nuo maisto produktų (S13).

Didžiausias sandėliavimo sluoksnių kiekis: 21 dm³ kanistrai: 3 sluoksniai; 1 m³ konteineriai: 2 sluoksniai.

Realizacijos terminas: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, kai yra laikomasi sandėliavimo reikalavimų.

Naudojimo būdas ir normos:

Norma hektarui: 9,1 kg/ha (t.y. 7 litrai/ha)

Trąšos yra skirtos bulvių, vasarinių miežių, pašarinių morkų, salotų ir lauko augalų, kurie pasižymi didesniu poreikiu fosforui, tręšimui. Tręšiant naudingos medžiagos nepatenka per šaknis, tręšti purškiant ant augalo lapų.

Purškimo metu laikomės šių nuostatų:

  1. 1.     Neviršijame rekomenduojamos maistinio tirpalo koncentracijos.
  2. 2.     Nepurškiame, kai šviečia kaitri saulė ir yra aukšta temperatūra; geriausia tręšti anksti ryte (kai nukrenta rasa) arba vėlai vakare; purškimas lyjant lietui arba prieš lietų nėra veiksmingas.
  3. 3.     Nepurškiame augalų, kurie yra labai ligoti arba užpulti kenkėjų, pažeisti fiziologiškai ir mechaniškai.
  4. 4.     Mažo derlingumo dirvožemiuose tręšimo poveikis negali pilnai pasireikšti, kai naudingos medžiagos nepatenka per augalo šaknis. Ruošiant tirpalą purškimui preparato maišymui naudokite vandenį, kuris yra priskiriamas prie „vidutiniškai kieto“ vandens kategorijos.
  5. 5.     Paruoštą tirpalą purškimui reikia nuolatos maišyti ir purkšti neatidėliojant iki visiško jo išnaudojimo.

Rekomenduojamas tręšimas per lapus

Augalas

Naudojimo laikas

Norma

Maišymo kombinacija

Vandens kiekis

Javai BBCH 25 – 59 9,1 kg (7 litrai)/ha herbicidai, fungicidai, insekticidai 120 – 300 l/ha
Kukurūzai BBCH 13 – 51 9,1 kg (7 litrai)/ha herbicidai, fungicidai, insekticidai 150 – 300 l/ha
Bulvės, cukriniai runkeliai BBA 31 – 49 9,1 kg (7 litrai)/ha herbicidai, fungicidai, insekticidai 150 – 300 l/ha
Ankštiniai BBCH 13 – 59 9,1 kg (7 litrai)/ha herbicidai, fungicidai, insekticidai 150 – 300 l/ha

FORTESTIM®– gama – ant augalo lapų purškiama trąša, pasižyminti dideliu veiksmingumu. Šalia maistinių medžiagų, kurios yra nurodytos lentelėje, trąšų sudėtyje taip pat yra medžiagos, kurios reikšmingai pagerina nurodytų maistinių medžiagų įsisavinimą ir jų panaudojimą augalui augant ir vystantis..

Atliekant purškimą kitomis trąšomis ir augalų apsaugos preparatais, visada rekomenduojame atlikti  trąšu maišymosi testą. Trąšas FORTESTIM®– gama įdedame kaip paskutinę sudedamąją dalį.

 

Trąšose esančių rizikos elementų turinys: neviršija direktyvos Nr. 474/ 2000 Sb. nustatytų limitinių normų (Cd ˂ 1 mg/kg • Pb ˂ 10 mg/kg • Hg ˂ 1 mg/kg • As ˂ 10 mg/kg • Cr ˂ 50 mg/kg).

 

Gairės dėl darbuotojų saugos ir sveikatos darbe:

Būtina laikytis asmeninės higienos reikalavimų. Po darbo ir prieš valgį būtina su muilu nusiplauti rankų odos paviršių. Dirbant su trąšomis draudžiama gerti, valgyti ir rūkyti. Naudokite tinkamas apsaugines pirštines ir apsauginius akinius arba apsauginį veido skydą (S37/ S39).

Pirma pagalba:

Patekus į akis: tuojau pat akis praskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją (S26).

Nurijus: Burną reikia išskalauti vandeniu (tik tuo atveju, kai nukentėjusysis yra visiškai sąmoningas); niekada nebandykite iššaukti vėmimo. Jei nukentėjusysis pradeda vemti pats, saugokite, kad  jis neįkvėptų skrandžio turinio. Nukentėjusiajam vemiant užtikrinkite, kad jo galva būtų žemiau nei kūnas. Būtinai kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos paviršiaus: Nusivilkite drabužius, ant kurių pateko chemikalų. Nukentėjusias vietas nuplaukite dideliu šalto vandens kiekiu, po to be didelio mechaninio trynimo tas vietas nuplaukite šiltu vandeniu ir muilu. Patepkite rankas tinkamu regeneruojamu kremu.

AGRA servisas: www.agroprimum.lt, telefonas: +370 662 227 88, (www.agra.cz)

Importuotojas: UAB „AGROPRIMUM“, Verslo g. 17, Kumpių km., Kauno r., Lietuva

 

Trąšų likučių ir trąšų pakuočių likvidavimas:

Trąšų likutį ir vandenį, kuris liko po skalavimo, panaudoti purškiamojo trąšų tirpalo paruošimui.

Gaminys yra įvestas į rinką, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2003/ 2003, 2003 m. spalio 13 d. dėl trąšų ir vėlesniais pataisymų reikalavimais. Gaminys atitinką tipą, nurodytą Reglamento Priedo 1, C 2.1. skyriuje.