CAMPOFORT® Special Zn

 

ES TRAŠOSSkystos kompleksinės   trąšos augalams maitinti per lapus N (Mg, S), 15 (3,5 – 2,5) su cinku (Zn)

15,0     % (v/v) N amidinis vandenyje     tirpstantis amidinis azotas 180     g/l
  3,5 % (v/v) MgO vandenyje     tirpstantis magnio oksidas   42 g/l
  2,5 % (v/v) S vandenyje     tirpstanti siera   30 g/l
  1,0 % (v/v) Zn vandenyje     tirpstantis cinkas chelatų pavidalo EDTA   12 g/l

 

Išskirtinės   naudojimo instrukcijos: Tręšiant naudingos medžiagos nepatenka per   šaknis; tręšti purškiant ant augalo lapų. Naudoti tik esant realiai   būtinybei, neviršyti rekomenduojamos normos.

 

Pakuotė: 24 kg, 600   kg, 1200 kg (t.y. 20 litrų, 500 litrų, 1000 litrų)

 

Gamintojas: AGRA GROUP   a.s., Tovàrní g. 9, 387 15 Střelské Hoštice, Čekijos Respublika

 

Sandėliavimo sąlygos:

Sandėliuojamos originaliose pakuotėse, uždengtose patalpose, kai temperatūra yra nuo -25 °C iki +30°C. Sandėliuojama vaikams nepasiekiamoje vietoje (S2), atskirai nuo maisto produktų (S13).

Didžiausias sandėliavimo sluoksnių kiekis: 21 dm³ kanistrai: 3 sluoksniai; 1 m³ konteineriai: 2 sluoksniai.

Realizacijos terminas: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, kai yra laikomasi sandėliavimo reikalavimų.

 

Naudojimo būdas ir normos: Norma hektarui: 12 kg/ha (t.y. 10 litrų/ha)

Trąšos yra skirtos pašalinti cinko trūkumą intensyviai auginamuose augaluose, tokiuose kaip javai, kukurūzai, apyniai, vynuogės, vaismedžiai ir pupos.

 

Purškimo metu laikomės šių nuostatų:

  1. Neviršijame rekomenduojamos maistinio tirpalo koncentracijos.
  2. Nepurškiame, kai šviečia kaitri saulė ir yra aukšta temperatūra; geriausia tręšti anksti ryte (kai nukrenta rasa) arba vėlai vakare; purškimas lyjant lietui arba prieš lietų nėra veiksmingas.
  3. Nepurškiame augalų, kurie yra labai ligoti arba užpulti kenkėjų, pažeisti fiziologiškai ir mechaniškai.
  4. Mažo derlingumo dirvožemiuose tręšimo poveikis negali pilnai pasireikšti, kai naudingos medžiagos nepatenka per augalo šaknis.
  1. Ruošiant tirpalą purškimui preparato maišymui naudokite vandenį, kuris yra priskiriamas prie „vidutiniškai kieto – kieto“ vandens kategorijos.
  1. Paruoštą tirpalą purškimui reikia nuolatos maišyti ir purkšti neatidėliojant iki visiško jo išnaudojimo.

 

Rekomenduojamas trąšų tręšimas per lapus, remiantis AMMAB (aktualia maistinių medžiagų augale būkle)

Augalas

Naudojimo laikas

Norma

Maišymo kombinacijos

Vandens kiekis

javai BBCH   25 – 61 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 150   – 300 l/ha
kukurūzai BBCH   13 – 51 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 150   – 300 l/ha
rapsai,   soja, aguonos, garstyčios BBCH   16 – 61 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 120   – 300 l/ha
bulvės,   cukriniai runkeliai BBA 31 – 75 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 150   – 300 l/ha
ankštiniai BBCH   13 – 59 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 150   – 300 l/ha
soja BBA 31 – 39 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 150   – 300 l/ha
apyniai,   vaisiai, daržovės BBA 31 – 81 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 300   – 2000 l/ha
vynuogės Eichhorn   12 – 38 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   insekticidai 500   – 1000 l/ha

 

Trąšos CAMPOFORT® Special Zn su padidintu stimuliacijos poveikiu tręšiamos per augalų lapus. Trąšos yra labai veiksmingos.

 

Atliekant purškimą kitomis trąšomis ir augalų apsaugos preparatais, visada rekomenduojame atlikti  trąšu maišymosi testą. Trąšas CAMPOFORT® Special Zn įdedame kaip paskutinę sudedamąją dalį.

 

Trąšose esančių rizikos elementų turinys: neviršija direktyvos Nr. 474/ 2000 Sb. nustatytų limitinių normų (Cd ˂ 1 mg/kg • Pb ˂ 10 mg/kg • Hg ˂ 1 mg/kg • As ˂ 10 mg/kg • Cr ˂ 50 mg/kg).

 

Gairės dėl darbuotojų saugos ir sveikatos darbe:

Būtina laikytis asmeninės higienos reikalavimų. Po darbo ir prieš valgį būtina su muilu nusiplauti rankų odos paviršių. Dirbant su trąšomis draudžiama gerti, valgyti ir rūkyti. Naudokite tinkamas apsaugines pirštines ir apsauginius akinius arba apsauginį veido skydą (S37/ S39).

 

Pirma pagalba:

Patekus į akis: tuojau pat akis praskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją (S26).

Nurijus: Burną reikia išskalauti vandeniu (tik tuo atveju, kai nukentėjusysis yra visiškai sąmoningas); niekada nebandykite iššaukti vėmimo. Jei nukentėjusysis pradeda vemti pats, saugokite, kad  jis neįkvėptų skrandžio turinio. Nukentėjusiajam vemiant užtikrinkite, kad jo galva būtų žemiau nei kūnas. Būtinai kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos paviršiaus: Nusivilkite drabužius, ant kurių pateko chemikalų. Nukentėjusias vietas nuplaukite dideliu šalto vandens kiekiu, po to be didelio mechaninio trynimo tas vietas nuplaukite šiltu vandeniu ir muilu. Patepkite rankas tinkamu regeneruojamu kremu.

 

AGRA servisas: www.agroprimum.lt, telefonas: +370 662 227 88, (www.agra.cz)

Importuotojas: UAB „AGROPRIMUM“, Verslo g. 17, Kumpių km., Kauno r., Lietuva

 

Trąšų likučių ir trąšų pakuočių likvidavimas:

Trąšų likutį ir vandenį, kuris liko po skalavimo, panaudoti purškiamojo trąšų tirpalo paruošimui.

 

Gaminys yra įvestas į rinką, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2003/ 2003, 2003 m. spalio 13 d. dėl trąšų ir vėlesniais pataisymų reikalavimais. Gaminys atitinką tipą, nurodytą Reglamento Priedo 1, C 1.1. skyriuje.