CAMPOFORT® Forte

 

ES   TRĄŠOSSkystos   kompleksinės trąšos augalams maitinti   per lapusNPK 13 – 3 – 3, su   boru (B), variu (Cu), geležimi (Fe), manganu (Mn), molibdenu (Mo) ir cinku   (Zn).

13%     (v/v) N vandenyje     tirpstantis amidinis azotas 152g/l 0,01%(v/v)B vandenyje     tirpstantis boras 0,12     g/l
3,0%     (v/v) P2O5 vandenyje     tirpstantis fosforo oksidas 36g/l 0,002%(v/v)Cu vandenyje     tirpstantis varis chelatų pavidalo EDTA 0,024     g/l
3,0%     (v/v) K2O vandenyje     tirpstantis kalio oksidas 36g/l 0,02%(v/v)Fe vandenyje     tirpstantis geležis chelatų pavidalo EDTA 0,24     g/l
0,01%(v/v)Mn vandenyje     tirpstanti manganas chelatų pavidalo EDTA 0,12     g/l
0,001%(v/v)Mo vandenyje     tirpstantis molybdenas 0,012     g/l
0,002%(v/v)Zn vandenyje     tirpstanti cinkas chelatų pavidalo EDTA 0,024g/l

 

Išskirtinės   naudojimo instrukcijos: Tręšiant naudingos medžiagos nepatenka per   šaknis; tręšti purškiant ant augalo lapų. Naudoti tik esant realiai   būtinybei, neviršyti rekomenduojamos normos.

 

Pakuotė: 24 kg, 600   kg, 1200 kg (t.y. 20 litrų, 500 litrų, 1000 litrų)

 

Gamintojas:   AB   AGRA GROUP, Tovàrní g. 9, 387 15 Střelské Hoštice, Čekijos Respublika

 

Sandėliavimo sąlygos:

Sandėliuojamos originaliose pakuotėse, uždengtose patalpose, kai temperatūra yra nuo -5 °C iki +30°C. Sandėliuojama vaikams nepasiekiamoje vietoje (S2), atskirai nuo maisto produktų (S13).

Didžiausias sandėliavimo sluoksnių kiekis: 21 dm³ kanistrai: 3 sluoksniai; 1 m³ konteineriai: 2 sluoksniai.

Realizacijos terminas: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, kai yra laikomasi sandėliavimo reikalavimų.

 

Naudojimo būdas ir normos:

Trąšos yra konkrečiai skirtos intensyviai augantiems daržovių pasėliams, vaismedžių sodinukams, apyniams javams, rapsams bei cukriniams runkeliams ir bulvėms. Norma hektarui: 12 kg/ha (t.y. 10 litrų/ha).

   Purškimo metu laikomės šių nuostatų:

  1. Neviršijame rekomenduojamos maistinio tirpalo koncentracijos.
  2. Nepurškiame, kai šviečia kaitri saulė ir yra aukšta temperatūra; geriausia tręšti anksti ryte (kai nukrenta rasa) arba vėlai vakare; purškimas lyjant lietui arba prieš lietų nėra veiksmingas.
  3. Nepurškiame augalų, kurie yra labai ligoti arba užpulti kenkėjų, pažeisti fiziologiškai ir mechaniškai.
  4. Mažo derlingumo dirvožemiuose tręšimo poveikis negali pilnai pasireikšti, kai naudingos medžiagos nepatenka per augalo šaknis.
  5. Paruoštą tirpalą purškimui reikia nuolatos maišyti ir purkšti neatidėliojant iki visiško jo išnaudojimo.

 

Rekomenduojamas trąšų tręšimas per lapus, remiantis AMMAB (aktualia maistinių medžiagų augale būklę)

Augalas

Naudojimo laikas

Norma

Maišymo kombinacijos

Vandens kiekis

Javai BBCH   25 – 61 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 120   – 300 l/ha
Kukurūzai BBCH   13 – 51 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 150   – 300 l/ha
Rapsai,   soja, aguonos,garstyčios BBCH   16 – 61 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 120   – 300 l/ha
Bulvės,   cukriniai runkeliai BBA 31 – 75 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 150   – 300 l/ha
Ankštiniai BBCH   13 – 59 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 150   – 300 l/ha
Soja BBA 31 – 39 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 150   – 300 l/ha
Apyniai,   vaisiai, daržovės BBA 31 – 81 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   fungicidai, insekticidai 300   – 2000 l/ha
Vynuogės Eichhorn   12 – 38 12   kg (10 litrų)/ha herbicidai,   insekticidai 500   – 1000 l/ha

 

Trąšos CAMPOFORT® Forte su padidintu stimuliacijos poveikiu yra tręšiamos per augalų lapus. Subalansuotas maistinių medžiagų turinys, papildytas reikiamais mikroelementais, yra naudingas intensyviai auginamiems pasėliams. Turi įtakos galutinio produkto būklei.

 

Atliekant purškimą kitomis trąšomis ir augalų apsaugos preparatais, visada rekomenduojame atlikti  trąšu maišymosi testą. Trąšas CAMPOFORT® Forte įdedame kaip paskutinę sudedamąją dalį.

 

Trąšose esančių rizikos elementų turinys: neviršija direktyvos Nr. 474/ 2000 Sb. nustatytų limitinių normų (Cd ˂ 1 mg/kg • Pb ˂ 10 mg/kg • Hg ˂ 1 mg/kg • As ˂ 10 mg/kg • Cr ˂ 50 mg/kg).

 

Gairės dėl darbuotojų saugos ir sveikatos darbe:

Būtina laikytis asmeninės higienos reikalavimų. Po darbo ir prieš valgį būtina su muilu nusiplauti rankų odos paviršių. Dirbant su trąšomis draudžiama gerti, valgyti ir rūkyti Naudokite tinkamas apsaugines pirštines ir apsauginius akinius arba apsauginį veido skydą (S37/ S39).

 

Pirma pagalba:

Patekus į akis: tuojau pat akis praskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją (S26).

Nurijus: Burną reikia išskalauti vandeniu (tik tuo atveju, kai nukentėjusysis yra visiškai sąmoningas); niekada nebandykite iššaukti vėmimo. Jei nukentėjusysis pradeda vemti pats, saugokite, kad  jis neįkvėptų skrandžio turinio. Nukentėjusiajam vemiant užtikrinkite, kad jo galva būtų žemiau nei kūnas. Būtinai kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos paviršiaus: Nusivilkite drabužius, ant kurių pateko chemikalų. Nukentėjusias vietas nuplaukite dideliu šalto vandens kiekiu, po to be didelio mechaninio trynimo tas vietas nuplaukite šiltu vandeniu ir muilu. Patepkite rankas tinkamu regeneruojamu kremu.

 

AGRA servisas: www.agroprimum.lt, telefonas: +370 662 227 88, (www.agra.cz)

Importuotojas: UAB „AGROPRIMUM“, Verslo g. 17, Kumpių km., Kauno r., Lietuva

 

Trąšų likučių ir trąšų pakuočių likvidavimas:

Trąšų likutį ir vandenį, kuris liko po skalavimo, panaudoti purškiamojo trąšų tirpalo paruošimui.

 

Gaminys yra įvestas į rinką, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2003/ 2003, 2003 m. spalio 13 d. dėl trąšų ir vėlesniais pataisymų reikalavimais. Gaminys atitinką tipą, nurodytą Reglamento Priedo 1, C 2.1. skyriuje.