UREAstabil ir StabilureN rezultatai kitose kultūrose

Pasaulyje karbamido naudojimas vis auga. Šiuo metu jis žemės ūkyje apima 50% nuo viso sunaudojamo azoto. Karbamidas populiarėja dėl kelių priežasčių: didelis azoto kiekis (46%); jo molekulė neturi krūvio, tad nesiriša su dirvožemiu ir tinka kaip azoto šaltinis mikrooganizmams bei augalams; panaudojus ant dirvos stimuliuojama augalų šaknų sistema ir t.t.

Be stipriosios pusės karbamidas turi ir silpnąją. Jo efektyvumas naudojant ant dirvos mažėja prarandant azotą amoniakinėje formoje po to, kai karbamidas hidrolizuojasi dirvos paviršiuje veikiamas ureazės fermentų. Šie nuostoliai gali siekti iki 47% ir daugiau, ypač esant šiltam ir drėgnam dirvožemiui.

Azoto garavimui iš karbamido sumažinti, prailginti trąšos veikimą, sumažinti nitratų išsiplovimo riziką (kad amidinis karbamidas lėčiau virstų į nitratus), karbamidas yra apveliamas ureazės inhibitoriumi (turime produktą – Ureastabil ).

Lietuvoje sėkmingi Ureastabil  ir StabilureN tyrimai žieminių kviečių pasėliuose paskatino mus atlikti tyrimus ir kitose kultūrose: cukriniuose runkeliuose ir vasariniuose rapsuose. Gauti rezultatai yra teigiami.

Cukrinių runkelių tyrimų duomenys (Rumokų bandymo stotis 2013 m.)  

Lent

Vasarinių rapsų tyrimų duomenys (Rumokų bandymo stotis 2013 m.)

LentII

Visos azotinės trąšos atiduotos prieš sėją. Papildomo tręšimo nebuvo.

Vasarinių rapsų kaina: 1200 Lt/t

Cukrinių runkelių kaina: 127 Lt/t

Amonio salietros kaina: 860 Lt/t

UREA stabil kaina: 1450 Lt/t

KAS kaina: 750 Lt/t (išpurkšta  437 kg/ha)

Stabiluren kaina: 80 Lt/t (100 l/ha pridėdama 0,2 l/ha Stabiluren)