SIERA 165

TRĄŠOS ES
Skystos azotinės trąšos N (S), 9 (15)
9,0 % (v/v) N vandenyje tirpstantis amoniakinis azotas 100 g/l
15,0 % (v/v) S vandenyje tirpstanti siera 165 g/l

Išskirtinės naudojimo instrukcijos: Tręšiant naudingos medžiagos nepatenka per šaknis; tręšti purškiant ant augalo lapų.

Pakuotė: 21,4 kg, 535 kg, 1070 kg (t.y. 20 litrų, 500 litrų, 1 000 litrų).

Gamintojas: AB AGRA GROUP a.s., Tovàrní g. 9, 387 15 Střelské Hoštice, Čekijos Respublika

Sandėliavimo sąlygos:
Sandėliuojama originaliose pakuotėse, uždengtose patalpose, kai temperatūra yra nuo -5 °C iki +30°C. Sandėliuojama vaikams nepasiekiamoje vietoje (S2), atskirai nuo maisto produktų (S13).
Didžiausias sandėliavimo sluoksnių kiekis: 21 dm³ kanistrai: 3 sluoksniai; 1 m³ konteineriai: 2 sluoksniai.
Realizacijos terminas: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, kai yra laikomasi sandėliavimo reikalavimų.

Naudojimo būdas ir normos:
Norma hektarui: 2,1 – 10,7 kg/ha (t.y. 2 – 10 litrai/ha)
Purškimo metu laikomės šių nuostatų:
1. Neviršijame rekomenduojamos maistinio tirpalo 4 % koncentracijos.
2. Nepurškiame, kai šviečia kaitri saulė ir yra aukšta temperatūra, geriausia tręšti anksti ryte (kai nukrenta rasa) arba vėlai vakare, purškimas lyjant lietui arba prieš lietų nėra veiksmingas.
3. Paruoštą tirpalą purškimui reikia nuolatos maišyti ir purkšti neatidėliojant iki visiško jo išnaudojimo

Trąšos SIERA 165, tręšiamos per augalų lapus, yra skirtos bendram tręšimui su trąšomis, tręšiamomis per augalų lapus iš CAMPOFORT® ir FORTESTIM® asortimento (išskyrus trąšas, kurių sudėtyje yra Ca). Tręšiama, kai augaluose išryškėja didelis sieros (S) trūkumas. Siera turi įtakos azoto (N) metabolizmui, remia nitratų redukciją.

Trąšų SIERA 165 maišymosi su trąšomis CAMPOFORT® ir FORTESTIM®, tręšiamomis per augalų lapus lentelė:
Trąšų, tręšiamų per lapus, rūšis Tarpusavio maišymasis Trąšų, tręšiamų per lapus, rūšis Tarpusavio maišymasis
RETAFOS TAIP CAMPOFORT® Garant K TAIP
CAMPOFORT® Fosfamid TAIP CAMPOFORT® Garant Ca NE
FORTESTIM® – alfa TAIP CAMPOFORT® Special B TAIP
FORTESTIM® – beta TAIP CAMPOFORT® Special Mn TAIP
FORTESTIM® – gama TAIP CAMPOFORT® Special Zn TAIP
FORTESTIM® – delta TAIP CAMPOFORT® Special Fe TAIP
CAMPOFORT® Plus TAIP CAMPOFORT® Ultra Ca NE
CAMPOFORT® Forte TAIP CAMPOFORT® Ultra B TAIP
CAMPOFORT® Garant P TAIP CAMPOFORT® Ultra Fe TAIP
Atliekant purškimą kitomis trąšomis ir augalų apsaugos preparatais, visada rekomenduojame atlikti trąšu maišymosi testą. Trąšas SIERA 165 įdedame kaip paskutinę sudedamąją dalį.

Trąšose esančių rizikos elementų turinys: neviršija direktyvos Nr. 474/ 2000 Sb. nustatytų limitinių normų (Cd ˂ 1 mg/kg • Pb ˂ 10 mg/kg • Hg ˂ 1 mg/kg • As ˂ 10 mg/kg • Cr ˂ 50 mg/kg).

Registracijos numeris: 3160

Gairės dėl darbuotojų saugos ir sveikatos darbe:
Būtina laikytis asmeninės higienos reikalavimų. Po darbo ir prieš valgį būtina su muilu nusiplauti rankų odos paviršių. Dirbant su trąšomis draudžiama gerti, valgyti ir rūkyti. Naudokite tinkamas apsaugines pirštines ir apsauginius akinius arba apsauginį veido skydą (S37/ S39).

Pirma pagalba:
Patekus į akis: tuojau pat akis praskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją (S26).
Nurijus: Burną reikia išskalauti vandeniu (tik tuo atveju, kai nukentėjusysis yra visiškai sąmoningas); niekada nebandykite iššaukti vėmimo. Jei nukentėjusysis pradeda vemti pats, saugokite, kad jis neįkvėptų skrandžio turinio. Nukentėjusiajam vemiant užtikrinkite, kad jo galva būtų žemiau nei kūnas. Būtinai kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos paviršiaus: Nusivilkite drabužius, ant kurių pateko chemikalų. Nukentėjusias vietas nuplaukite dideliu šalto vandens kiekiu, po to be didelio mechaninio trynimo tas vietas nuplaukite šiltu vandeniu ir muilu. Patepkite rankas tinkamu regeneruojamu kremu.

AGRA servisas: www.agroprimum.lt, telefonas: +370 662 227 88, (www.agra.cz)
Importuotojas: UAB „AGROPRIMUM“, Verslo g. 17, Kumpių km., Kauno r., Lietuva

Trąšų likučių ir trąšų pakuočių likvidavimas:
Trąšų likutį ir vandenį, kuris liko po skalavimo, panaudoti purškiamojo trąšų tirpalo paruošimui.